Dom Pomocy Społecznej Opoka

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrola ŚUW/10

Kontrola ŚUW/10

Kontrola ŚUW 2010


Rok ropoczęcia kontroli

2010

Kontrolujący:

Śląski Urząd Wojewódzki

Przedmiot kontroli

Zakres kontroli: ustalenie stanu faktycznego w zakresie informacji wniesionych w piśmie
Ministerstwa Zdrowia d,otyczących nieprawidłowości w zatrudnieniu pielęgniarek w domu
pomocy społecznej.
W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 11 stycznia 2010 r. kontrolujący przedstawili Dyrektorowi
kontrolowanej placówki stosowne upoważnienia oraz program kontroli i dokonali wpisu do
ksią7ki kontroli pod numerem 11/2010 r.

Załączone dokumenty

kontrola-suw-11022010.pdf

Numer kontroli

PS/II/0934/4/10

Stan kontroli

Postępowanie kontrolne zakończone
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Pomocy Społecznej Opoka
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Tomecka
Data wytworzenia informacji2020-09-11 11:56:24
Informację wprowadził do BIP Anna Tomecka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-11 11:56:24
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Anna Tomecka2020-09-16 10:23:45
2 Zmiany w dokumencie Anna Tomecka2020-09-16 07:03:05
3 Zmiany w dokumencie Anna Tomecka2020-09-16 07:02:50
4 Zmiany w dokumencie Anna Tomecka2020-09-11 11:58:12
5 Utworzenie dokumentu Anna Tomecka2020-09-11 11:56:24