Dom Pomocy Społecznej Opoka

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Kontrola PPIS/23

Kontrola PPIS/23

Kontrola PPIS / 23

Kontrola PPiS/21

Kontrola PPiS/21

Kontrola PPIS/21

Kontrola PPIS/2021

Kontrola SOG/20

Kontrola SOG/2020

Kontrola PPIS/20

Kontrola PPIS/2020

Kontrola ZUS/19

Kontrola ZUS/2019

Kontrola ŚPWIS/19

Kontrola ŚPWIS/2019

Kontrola PPIS/19

Kontrola PPIS Gliwice/2019

Kontrola ŚPWIS/19

Kontrola ŚPWIS/2019

Kontrola SOG/19

Kontrola SOG /2019

Kontrola PPIS/18

Kontrola PPIS Gliwice/2018

Kontrola PPIS/18

Kontrola PPIS Gliwice/2016

Kontrola SOG/18

Kontrola SOG/2018

Kontrola PPIS/17

Kontrola PPIS Gliwice/2017

Kontrola ŚPWIS/17

Kontrola ŚPWIS/2017

Kontrola ŚPWIS/16

Kontrola ŚPWIS/2016

Kontrola ŚPWIS/16

Kontrola ŚPWIS /2016

Kontrola PPIS/16

Kontrola PPIS Gliwice/2016

Kontrola PPIS/15

Kontrola PPIS Gliwice/2015

Kontrola PPIS/15

Kontrola PPIS Gliwice/2015

Kontrola ŚPWIS/15

Kontrola ŚPWIS/2015

Kontrola ŚPWIS/15

Kontrola ŚPWIS/2015

Kontrola ŚPWIS/15

Kontrola ŚPWIS/2015

Kontrola SOG/156

Kontrola SOG/2015

Kontrola PIP/15

Kontrola PIP/2015

Kontrola PIP/15

Kontrola PIP/2015

Kontrola PIP/15

Kontrola PIP/2015

Kontrola UM Gliwice/15

Kontrola UM Gliwice/2015

Kontrola ŚPWIS/14

Kontrola ŚPWIS/2014

Kontrola ŚPWIS/14

Kontrola ŚPWIS/2014

Kontrola ŚPWIS/14

Kontrola ŚPWIS/2014

Kontrola SOG/13

Kontrola SOG/2014

Kontrola PIP/14

Kontrola PIP/2014

Kontrola ZUS/13

Kontrola ZUS/2013

Kontrola ŚPWIS/13

Kontrola ŚPWIS/2013

Kontrola UM Gliwice/13

Kontrola UM Gliwice/2013

Kontrola PPIS/13

PPIS Gliwice/2013

Kontrola ŚPWIS/13

Kontrola ŚPWIS/2013

Kontrola SOG/12

Kontrola SOG/2012

Kontrola ŚPWIS/12

Kontrola ŚPWIS/12

Kontrola ŚPWIS/12

Kontrola ŚPWIS/12

Kontrola UM Gliwice/12

Kontrola UM Gliwice/ 12

Kontrola ŚPWIS /11

Kontrola ŚPWIS 2011

Kontrola ŚUW/11

Kontrola ŚUW 2011

Kontrola ŚUW/10

Kontrola ŚUW 2010

Kontrola ŚPWIS/10

Kontrola ŚPWIS 2010

Kontrola ŚPWIS/10

Kontrola ŚPWIS 2010

Kontrola ŚPWIS/10

Kontrola ŚPWIS 2010

Kontrola PPIS/09

Kontrola PPIS 2009

Kontrola PPIS/09

Kontrola PPIS 2009

Kontrola UM Gliwice/09

Kontrola UM Gliwice 2009

Kontrola UM Gliwice/07

Kontrola UM Gliwice 2007

Kontrola ŚUW/08

Kontrola ŚUW 2008r.

Kontrola PPIS/08

Kontrola PPIS 2008r.

Kontrola PPIS/08

Kontrola PPIS 2008r.

Kontrola PPIS/08

Kontrola PPIS 2008r.

Kontrola PPIS/07

Kontrola PPIS 2007r.

Kontrola ŚUW/07

Kontrola ŚUW 2007r.

Kontrola PPIS/07

Kontrola 2007r.