Dom Pomocy Społecznej Opoka

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrola SOG/18

Kontrola SOG/18

Kontrola SOG/2018


Rok ropoczęcia kontroli

2018

Kontrolujący:

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Przedmiot kontroli

 Kontrola:  Rozporządzerrie Ministrżt Sprawiedlirłości z dnia 11 pazclziernika
2012 roktr w sprarł,ie spra\,\,owania kontroli przl,jęcia i plzebl,rvarria osób z. z.aburzentatni
psl.chiczny.nri w szpitalaclr psl,chiatr,vcznl,ch i clonlach pomoc}, społeczne.i oraz Sposobu.iej
clokunrełltt,lrł,ania (DzL-I 20 1 2.1 1 47 ).
 

Numer kontroli

XI WW4115-26/18/I

Stan kontroli

Postępowanie kontrolne zakończone
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Pomocy Społecznej Opoka
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Tomecka
Data wytworzenia informacji2020-09-17 09:09:53
Informację wprowadził do BIP Anna Tomecka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-17 09:09:53
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Anna Tomecka2020-09-17 09:12:07
2 Utworzenie dokumentu Anna Tomecka2020-09-17 09:09:53