Dom Pomocy Społecznej Opoka

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Całodobowa ochrona obiektu, osób oraz mienia w Domu Pomocy Społecznej "OPOKA" w Gliwicach. 31-01-2022
13:00
1 0
2. Całodobowa ochrona obiektu, osób oraz mienia w Domu Pomocy Społecznej "OPOKA" w Gliwicach 22-11-2019
10:00
0 0
3. Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej "OPOKA" w Gliwicach 18-03-2019
10:00
0 0