Dom Pomocy Społecznej Opoka

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrola SOG/20

Kontrola SOG/20

Kontrola SOG/2020


Rok ropoczęcia kontroli

2020

Kontrolujący:

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Przedmiot kontroli

Podstawa prawna kontroli: art.43 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie
zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U, z 2018 roku, poz. 1878 ze zm.).
Kontrola przeprowadzona w dniu 28 stycznia 2020 roku polegała na analizie
dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do domu pomocy społecznej
wszystkich pensjonariuszy przyjętych w okresie objętym kontrolą, analizie
dokumentacji statystycznej, analizie księgi skarg i wniosków, rozmowie z dyrekcją
oraz pracownikiem socjalnym, a także sprawdzeniu warunków sanitarnych w
pokojach i salach terapeutycznych.

Numer kontroli

XI WW4115-20/20

Stan kontroli

Postępowanie kontrolne zakończone
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Pomocy Społecznej Opoka
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Tomecka
Data wytworzenia informacji2020-09-17 09:39:47
Informację wprowadził do BIP Anna Tomecka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-17 09:39:47
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Anna Tomecka2020-09-17 09:41:31
2 Utworzenie dokumentu Anna Tomecka2020-09-17 09:39:47